Nyt fra Hannik 2015

Kære medlemmer af Hannik

Endnu et år er ved at være gået, og vi kan gøre status for 2015. For bestyrelsen har der atter været travlhed, men meget er nået og mere står tilbage. Bestyrelsen takker alle for opbakning bag projektet, som jo i alt sin enkelthed går ud på at gøre Frøstrup til en endnu bedre by at bo i.

Først er der det med kontingent

Kontingentet for 2016 er fastsat til 50 kr. for en enkelt person og 100 kr. for en husstand (alle der bor sammen på en adresse). Du har to muligheder

  • at overføre pengene til Hanniks bankkonto som er i Sparekassen Thy: Registreringsnummer 9114 og kontonummer 0001998781, Skriv dit navn på som besked til modtager.
  • Du kan også gå ind i Sparekassen i Frøstrup og bede dem overføre beløbet/sætte det ind på vores konto.

Hvis du ikke tidligere er registreret som medlem, så send en mail til hannik@hannik.dk med følgende oplysning fornavn/fornavne, efternavn/efternavne, adresse, telefon, e-mailadresse. Hvis du ikke har fået dette brev på mail, så skyldes det at jeg enten har en forkert e-mail adresse eller slet ingen. Vis en udskrift af dette brev til folk, som du tror, vil støtte op om sagen.

 

Økonomi

Indtægterne er vokset pænt i år vi har tre store indtægtskilde, udlejning til Frøstrup Borgerkro, udlejning af sal til private og vores egne arrangementer. På udgiftssiden vejer energiudgift stadig tung, men også små nyanskaffelser og vedligeholdelse er en meget stor del af udgiftbudgettet. Samlet set har vi et mindre overskud, men det er ikke stort nok, til at vi kan få afviklet gælden på omkring 300.000 kr. som var dem vi måtte låne for at købe kroen.  Vi overvejer stadig, hvordan vi skal få afviklet denne gæld.

 

Færdiggørelse af første sal

I anden runde af byfornyelsesprojektet fik vi samlet tilstrækkeligt med midler sammen, til at gøre første sal færdig. Vi har tre rigtig flotte lokaler

”Byrådssalen” som er indrettet med et stort konferencebord White Board tavle og projektor. Lokalet kan uden videre bruges til undervisning konferencer foredrag med mere. Indtil nu kar vi haft møde med hollandske borgmestre, der har været EDB undervisning, sejlerkursus og meget mere. Har du brug for lokalet, så kontakt Poul Erik Kjærgaard. Hvis der er gratis/fri adgang koster det ikke noget, men er det et lukket selskab skal der betales leje.

”Kontoret”   er indrettet med 7 EDB anlæg, som er en gave fra EUC Nordvest, Bruges til administration, men også til en slag borgerservice. Tirsdag eftermiddag vil der være åbent og vi vil i fællesskab kunne hjælpe folk med at bestille pas, kørekort og meget mere hos kommunen.

”Biblioteket” Takket være gaver fra alle mulige mennesker, har vi fået indrettet et bibliotek med et meget alsidigt udbud af bøger. Der er noget for en hver smag. Kik forbi om tirsdagen, vi holder åbent hver tirsdag samtidig med at bogbussen efter aftale holder foran Frøstrup Gamle Kro. Alle reolerne og meget mere af inventaret er en gave fra Revision Limfjord . Også Biblioteket kan lånes/lejes af alle.

 

For helle første sal i huset gælder det, at brugen først og fremmest skal være til glæde for alle borgerne i området. Kun hvis det ikke er optaget af frivillige aktiviteter, kan det lejes.

Hvor meget det vil blive brugt afhænger af jer der læser dette Bestyrelsen har slet ikke kræfter til at fylde rummene med aktiviteter, så derfor hvis du har et eller andet du gerne vil lave, så gå i gang. Kontakt vision@hannik.dk, og vi vil finde ud af hvordan du kommer videre. Kortklub, madklub, strikkeklub, film, foredrag og meget andet kunne være interessant. Vi har brug for dig!

 

Energipunkt 

Energipunktet er næsten helt færdiggjort i år. Vi har nu 4 jord til vand varmepumper og tre luft til vand varmepumper. Dertil kommer et solvarmeanlæg (dog opsat på Frøstrup Gamle Kro). Alle anlæggene er tilsluttet EDB og fra næste år, vil i på vores nye hjemmeside kunne følge produktionen på de enkelte anlæg. I løbet af året har vi haft nogle og tyve rundvisninger for større og mindre grupper.  Hvordan vi har tænkt driften skulle være fremover, fremgår af vores nye hjemmeside – enrgipunkt.dk Du kan smugkikke allerede nu. I forbindelse med rundvisningerne har vi været så heldige at få ansat en dygtig kogekone Doris Kristensen på timelønsbasis.  Vi har på nuværende tidspunkt solgt ti rundvisninger til Thisted kommune i 2016 og vi skal medvirke i et større arrangement om varmepumper i 2016.

 

Energiforsyningen

Vi får al vores varme til Frøstrup Gamle Kro fra Energipunkt. Vi kan producere tre gange så meget varme, som vi har brug for, men endnu har vi ikke fundet den optimale løsning på dette problem. Foreløbig lader vi de enkelte anlæg køre på skift. Alle varmepumperne kræver strøm. Hver gang vi producerer for tre kroner varme, koster det en krone. Dette problem er endnu ikke løst. Vi har købt 8 vindturbiner og de 4 af turbinerne er opsat på taget af Energipunkt, men de er ikke i drift, fordi leverandøren har haft problemer med at skaffe3 en inverter, som skal omsætte vindenergien til strøm, som kan føres ud på nettet. Vi har fået løfter (indtil flere gange) om, at de første bliver klar straks i det nye år.

 

Terrasse

Dolle A/S har atter en gang vist sin velvilje. I ved jo sikkert alle, at den flotte trappe op til første sal, er en gave fra Dolle A/S. Nu har de tilbudt os en flot stor terrasse på ca. 70 m2 til opsætning udenfor salen. Vi siger tak!

 

Planer for 2016

 

Vi håber, at rigtig mange vil blive aktive i 2016 og huset vil blive brugt endnu mere end i år.

Vi er i gang med at ansøge om nye midler til tredje fase i byudviklingsprojektet for Frøstrup og omegn. Vi taler denne gang om et mere beskedent budget på omkring 2 mio. kr.

Vi  ønsker:

Flisebelægning: På området nord for Energipunkt Frøstrup-Hannæs skal være et nyt centralt samlingspunkt for en række af byens aktiviteter.                                                                  230.000 kr.
Højbede: Der laves 40 højbede på en del af Hanniks grund ved Frøstrup Gamle Kro og i området omkring Energipunkt Frøstrup-Hannæs. Halvdelen af højbedene stilles til rådighed for den lokale skoles elever, således at hver klasse (pt er der 10 klasser fra 1. til 5 klasse) i skoletiden kan dyrke grøntsager med mere. Herved skabes tidlige positive holdninger til et sundt liv. Højbedene laves med siddekant, så det kan fungere som tilhørepladser ved koncerter med mere.

De resterende 20 bede tilbydes andre borgere i området                                      50.000 kr.

Krolfbane: Et sundt liv skal være for alle aldersgrupper, derfor er der behov for motionsmuligheder for ældre.                                                                                                                                   60.000 kr.

Gangsti: Plejehjemmet forbindes med en sti til Storkevej 11, således at der bliver umiddelbar adgang for folk i rullestol eller med rollator fra plejehjem til Krolfbane.                     114.300 kr.

Beplantning: Tilplantning af pladsen omkring Frøstrup Gamle Kro og området ved Energipunkt Frøstrup (på bilagskortet er området markeret med rødt).

Indkøb af planter, buske og træer.                                                                            100.000 kr.

Info skærme: Stor udendørs elektronisk skærm ved Frøstrup Gamle Kro. Det er vigtigt at lokale såvel som turister hurtigt kan få et overblik over de tilbud der er i byen.    132.000 kr.
Vindturbinetræ: Fransk produceret ”træ”, lavet af metal, hvor bladene er mikrovindturbiner.  Ud over at producere strøm for Energipunkt Frøstrup, skal den være Energipunktets nye varemærke.                                                                                                                    280.000 kr.

Kunst: 5 lokale indbudte kunstnere laver hver en skulptur/installation. Skulpturerne skal tage udgangspunkt i ”Bæredygtig udvikling” som er idegrundlaget for det byfornyelsesprojekt, der samarbejdes om i Frøstrup. Skulpturerne skal indeholde genbrugsmaterialer og være egnet til opstilling i det fri.                                                                                                                             140.000 kr.

Naturprojektet: Lokale fuglekyndige vil lave guidede ture til naturreservaterne både for lokale beboere og for turister. Da man ikke fra Vejlernes fugle observationsstederne kan komme tæt på fuglene kræver projektet indkøb af 5 til 10 teleskoper med stativer. 25.000 kr. er bevilget af friluftsrådet.                                                                                                                           45.000 kr.

Navneskilte: Vi vil gerne have fremstillet navneskilte, der viser hvilken familie, der passer det enkelte træ.                                                                                                                   7.500 kr.

 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen i Hannik

Posted in Nyhedsbreve.