Energipunkt Frøstrup

Isolering af Energipunktet

Aktuelt marts 2022

Energi- og klimaeksperimentarium i Energipunkt Frøstrup, Storkevej 11, Frøstrup

I Energipunkt Frøstrup arbejdes der på højtryk for at isolere og klargøre til det nye tiltag Energi- og klimaeksperimentarium. Projektet er støttet af LAG-Thy Mors og Thisted Kommune

I Energi og klimaeksperimentariet kan borgere og skoler arbejde med deres egne klimaløsninger, samarbejde på tværs og lære nyt om klimaet og, hvad man som enkeltperson kan gøre.

De besøgende skal også lære af de installationer der allerede findes på stedet. I udeområdet er der nedgravet 2600 m jordvarmeslanger i 4 kredse, der bruges i sammenhæng med de udstillede varmepumper. Der er også luft til vand varmepumper, luft til luft varmepumper og diverse solfangere. På taget er der vindturbiner.

Der skal pusles med konkrete løsninger, men også skabes plads for events med reparation af ting, genbrugsmarked, upcycling af materialer, kunstprojekter osv.

I den nærliggende Frøstrup Gl Kro, der også drives af foreningen Hannik er der mulighed for kurser, forplejning, workshops mv.

Bæredygtighed

Lige siden opstarten af byfornyelsen har bæredygtighed været i fokus. Det gælder både den miljømæssige sociale og økonomiske bæredygtighed.

Energi- og klimaeksperimentariet vil give mulighed for megen læring omkring bæredygtighed i praksis, information og hands on oplevelser.

Der er allerede etableret et samarbejde med Hannæs Østerild Skole omkring fremtidig brug.

Baggrund

En gruppe på besøg i Energipunktet

Energipunkt Frøstrup er opstået i forbindelse med et meget stort byfornyelsesprojekt, der blev gennemført i Frøstrup af Thisted Kommune i samarbejde med borgerne fra 2008 til 2015. Som en del af det blev et gammelt foderstof opkøbt og delvist nedrevet og den gamle hal blev renoveret til nyt brug. Det samme gjaldt udendørsområderne.

I den forbindelse blev den frivillige forening Hannik dannet. Hannik driver i dag både Frøstrup gamle kro som beboer og kulturhus og Energipunkt Frøstrup.

Stedet har også været ramme om events. I efteråret 2021 fx æblepresning med 150 børn fra Hannæs-Østerild skole og et stort Halloween arrangement i et samarbejde med byens foreninger og menighedsrådet.

2600 m jordslanger er lagt ned ved energipunktet
Idrætsanlæg oven på jordslangerne

.

Energipunktet har siden indvielsen i 2015 fungeret som udstilling for vedvarende energi løsninger, og her er det primært varmepumper, der har været satset på. Udover det er der udendørs faciliteter med fodboldbaner, multibane og en plads med cykeltrafikbaner for de mindre børn.

Energipunkt Frøstrup er et demonstrationshus for energiløsninger. I huset vises tre forskellige, fungerende jordvarmeanlæg (jord til vand anlæg) og to luft til vand anlæg samt nogle få luft til luft varmepumper. Derudover er der gode rammer for at udstille øvrige energitiltag.

Temaet for alt hvad der foregår i huset er: Bæredygtig udvikling

Huset danner ramme om arrangementer, der sætter fokus på vedvarende energi og bæredygtighed og kan lejes af alle, der ønsker at afholde arrangementer med bæredygtighed som tema som tema.

I huset er også faste udstillinger om energi og mulighed for at sætte forsøgs opstillinger eller andre testanlæg op.

Læs Energipunkt Frøstrup avisen, februar 2015, her som pdf eller her som online avis