Energipunkt Frøstrup

To vellykkede arrangementer i Energipunkt Frøstup:

  1. Børn og Æbler
  2. Halloween – (energipunkt.dk)
Fra ide til bæredygtig prototype:
1. Workshop er udskudt p.g.a. Corona-situationen. Nyt tidspunkt vil blive bekendtgjort her på siden.

Energipunkt Frøstrup er et demonstrationshus for energiløsninger. I huset vises tre forskellige, fungerende jordvarmeanlæg (jord til vand anlæg) og to luft til vand anlæg samt nogle få luft til luft varmepumper. Derudover er der gode rammer for at udstille øvrige energitiltag.

Temaet for alt hvad der foregår i huset er: Bæredygtig udvikling

Huset danner ramme om arrangementer, der sætter fokus på vedvarende energi og bæredygtighed og kan lejes af alle, der ønsker at afholde arrangementer med bæredygtighed som tema som tema.

I huset er også faste udstillinger om energi og mulighed for at sætte forsøgs opstillinger eller andre testanlæg op.

Læs pressemeddelelsen for åbningen af Energipunk Frøstrup her

Læs Energipunkt Frøstrup avisen, februar 2015, her som pdf eller her som online avis 

Se reportage fra åbningen herunder